The Betrayal by Technology: A Portrait of Jacques Ellul (1992)

Jacques Ellul was a French theologian/sociologist and anarchist. He first became well-known to American readers when his book The Technological Society was published in English in 1964.

This book leveled a broad critique of technique, a term that means more than gadgets and machines – as the English word technology means.

For Ellul, technique represented an entire way of life characterized by life fragmented so that efficiency ultimately rules over all ethical decisions.

Ellul warned that technique was having drastic effects on all aspects of modern life. His books, Anarchy and Christianity, The Politics of God and the Politics of Man are two examples of how his political and religious outlooks mutually reinforced one another.

Many Green Anarchists have cited Ellul’s work on technique as influential on their thought.

Link: http://documentaryheaven.com/betrayal-by-technology-a-portrait-of-jacques-ellul/

WikiRebels (2010)

Sweden’s public service television, SVT, is releasing this one-hour documentary chronicling the history of WikiLeaks. From summer 2010 until now, Swedish Television has been following the secretive media network WikiLeaks and its enigmatic Editor-in-Chief Julian Assange.

Reporters Jesper Huor and Bosse Lindquist have traveled to key countries where WikiLeaks operates, interviewing top members, such as Assange, new Spokesperson Kristinn Hrafnsson, as well as people like Daniel Domscheit-Berg who now is starting his own version – Openleaks.org!

Where is the secretive organization heading? Stronger than ever, or broken by the US? Who is Assange: champion of freedom, spy or rapist? What are his objectives? What are the consequences for the internet?”

Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji – utopija ali realna možnost? (2010)

Video posnetek posveta v Državnem svetu Republike Slovenije

V Državnem svetu so spregovorili o temi, ki je zelo aktualna, o njej že desetletja razpravljajo številni vidni svetovni filozofi, sociologi in ekonomisti. Pregled razprav o UTD v zadnjem obdobju razkriva zelo različne poglede na vprašanja racionalnega in poštenega sodobnega vodenja gospodarstva in družbe, na vprašanja mednarodne konkurenčnosti države, na odnose med “ustvarjalci” in “potrošniki” ustvarjene vrednosti. Ne potekajo pa take razprave samo v Sloveniji.

Link: http://vimeo.com/17590048

Več na http://www.zofijini.net/oko_posvet.html

In Debt We Trust (2006)

In America’s earliest days, there were barn-raising parties in which neighbors helped each other build up their farms. Today, in some churches, there are debt liquidation revivals in which parishioners chip in to free each other from growing credit card debts that are driving American families to bankruptcy and desperation. IN DEBT WE TRUST is the latest film from Danny Schechter, “The News Dissector,” director of the internationally distributed and award-winning WMD (Weapons of Mass Deception), an expose of the media’s role in the Iraq War. The Emmy-winning former ABC News and CNN producer’s new hard-hitting documentary investigates why so many Americans are being strangled by debt. It is a journalistic confrontation with what former Reagan advisor Kevin Phillips calls “Financialization”–the “powerful emergence of a debt-and-credit industrial complex.” While many Americans may be “maxing out” on credit cards, there is a deeper story: power is shifting into fewer hands…..with frightening consequences. IN DEBT WE TRUST shows how the mall replaced the factory as America’s dominant economic engine and how big banks and credit card companies buy our Congress and drive us into what a former major bank economist calls modern serfdom. Americans and our government owe trillions in consumer debt and the national debt, a large amount of it to big banks and billions to Communist China.

La Commune (2000)

»La Commune« (Pariška komuna) iz leta 2000 je narejen v soavtorstvu in v spontani improvizaciji ekipe, katere del so aktivistke in aktivisti družbenih gibanj. V filmu Watkins uporabi medijsko reprezentacijo resničnih dogodkov in jo postavi nasproti igralcem – »avtentičnim naturščkom«, ki pripovedujejo, razlagajo, dopovedujejo, spodbijajo, dodajajo, sugerirajo, usmerjajo komuno itd. Tako kot skozi svoj celotni opus tudi v tem filmu opominja, da je moč zgodovino v resnici uprizoriti le kot dialektično igro, prisvajanje in hkratno oddaljevanje, ironijo in radikalno kritiko njenih lastnih predpostavk.  Watkinsa, ki preiskuje usodo pariške komune skozi neposredno sporočanje samih akterjev dogodkov, zanima nasprotje med nujnostjo egalitarne revolucije na eni strani in nepremostljivimi težavami njenega vzdrževanja v velikih skupnosti na drugi. Nasprotje med demokracijo kot orodjem vladanja ljudi in prisilo, potrebno za kolektivno delovanje masovnih družb se zdi nepomirljivo.

Corporations In The Classroom (2007)

Če še kdo verjame, da so šole namenjene samo učenju in vzgoji družbene odgovornosti, ga bo gotovo zamajalo sporočilo kanadskega dokumentarnega filma »Korporacije v razredu« (CORPORATIONS IN THE CLASSROOM). Režiserka Jill Sharpe pripoveduje zgodbo o tem, kako otroci danes pred oglaševanjem korporacij niso več varni niti v šolah. Zaradi vse večjih omejitev javnega financiranja šolstva, se morajo učitelji in šolski administratorji za to, da na izobraževalnem trgu v Ameriki preživijo, znajti kako drugače. Čeprav se temu upirajo, pa je situacija idealna za »Trojanskega konja« kot mu pravijo, ki čaka pred vrati v obliki korporativnega oglaševanja. Oglaševanje v šolskih letih komercialnim znamkam omogoča dostop do otrokove pozornosti tudi v kasnejšem življenju, ko postane tudi sam potrošnik. Način, na katerega korporacije vstopajo v šolo z raznimi promocijami, sponzorstvi in celo posebnimi učnimi urami, kaže, da tega rastočega trenda ne bo moč kmalu ustaviti. Problem je tudi v tem, da je na tem področju zelo malo ali skoraj nič pravnih omejitev, ki bi otroke varovale pred korporacijami in njihovim oglaševanjem. Šole pa, če želijo učencem nuditi primerne pogoje šolanja, potrebujejo igrišča, športne dvorane in druga orodja, ki jih denar davkoplačevalcev ne zmore več priskrbeti. Postopek uvajanja oglaševanja namenjenega otrokom, se v takih pogojih torej zdi več kot idealen. Najprej se začne s sponzoriranjem raznih prireditev, potem si korporacije zagotovijo pravice do poimenovanj in nato še do učnih pripomočkov v razredih, kot je recimo televizija, za kar morajo potem šole del pouka nameniti spremljanju njihovih oglasnih sporočil.